دكتر روزبه سرشار

دکتری مهندسی عمران از امپریال کالج لندن، دانشگاه لندن 1989
کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه کلمبیا، شهر نیویورک، آمریکا 1984
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه پردو، ایالت ایندیانا، آمریکا 1982
مشاور مدير عامل و مسئول سازهمشاهده سوابق »

مهندس السا قیامی آزاد

دانشجوی دکتری معماری دانشگاه پلی تکنیک بارسلون اسپانیا (upc)
کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه پلی تکنیک بارسلون اسپانیا upc) 1395)
کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران (1394-1392)
کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران (1392-1388)
مشاور بخش معماریمشاهده سوابق »

مهندس سیما قدیانلو

کارشناسی معماری از دانشگاه سمنان
رئیس دفتر مدیرعاملمشاهده سوابق »

محمد حسن رضائیه

فارغ التحصیل کارشناسی ادبیات فارسی از دانشگاه اصفهان سال 1372
فوق دیپلم حسابداری از مرکز تربیت معلم فنی حرفه ای خدمات تهران سال 61
مسئول دبیرخانهمشاهده سوابق »

مهندس سركيس آسادوريان

کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه تهران 1356
آرشيتكتمشاهده سوابق »

مهندس حسین صنیعی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری سال 1977 ازایالت اوکلاهمای آمریکامشاهده سوابق »

مهندس آرام تمامی

فارغ التحصیل سال 1353 از دانشگاه شهید بهشتیمشاهده سوابق »

مهندس احمد زمان پور ابیانه

فارغ التحصیل کارشناسی مکانیک سال 1370 از دانشگاه پلی تکنیک تهرانمشاهده سوابق »

مهندس صمد فغفوری

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهد سال 1369مشاهده سوابق »

مهندس قاسم شیری

کارشناسی تاسیسات برقی از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب سال 1384مشاهده سوابق »

محمدرضا فهیمی

فارغ التحصیل کارشناسی رشته عمران دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب سال 1382مشاهده سوابق »

مهندس حمیدرضا رحیم زاده

کارشناسی ارشد معماری از پلی تکنیک سنترال لندن-انگلستان
آرشيتكتمشاهده سوابق »

علی بابایی

فارغ التحصیل کارشناسی حقوق در سال 1370
فارغ التحصیل کارشناسی زبان انگلیسی سال 1378
مشاور امور اداری مدیرعاملمشاهده سوابق »