مهندس حمیدرضا رحیم زاده

آرشيتكت
no-picture2

– کارشناسی ارشد معماری از پلی تکنیک سنترال لندن-انگلستان
– آرشيتكت مهندسان مشاور بنیان