1- شرکت رایگان در کلاس های مدیریت ساخت آقای دکتر یحیی قیامی آزاد (دکتری مدیریت ساخت)

2- شرکت رایگان در کلاس های آقای دکتر امیر رضا قیامی آزاد (دکتری عمران (سازه های فولادی))

3- شرکت رایگان در کلاس های آقای دکتر روزبه سرشار (دکترای مهندسی عمران از امپریال کالج لندن)

4- شرکت رایگان در آموزش های معماری که توسط متخصصان شرکت تدریس خواهد شد

5- تعلق کارت عضویت شرکت مهندسان مشاور بنیان

6- ارسال و درج مقالات پس از تایید توسط مدیران هر بخش

7- راهنمایی ورود به دوره های کارشناسی ارشد و دکترا

8- بخش پرسش و پاسخ

 

دسترسی به تمامی امکانات فقط برای کسانی که عضو باشگاه باشند امکان پذیر خواهد بود.