زمینه فعالیت

دارای رتبه تخصصی در ساختمان های مسکونی ، تجاری و اداری

دارای رتبه تخصصی ساختمان های صنعتی و نظامی

دارای رتبه تخصصی ساختمان های آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و درمانی

پروژه های عظیم صنعتی

پروژه های زیر ساخت های شهری و برون شهری

رتبه 1 طراحی و نظارت معماری ، عمران ، تاسیسات ساختمان و نقشه برداری

معرفی کوتاه

هيات موسس شركت از سال 1352 فعالیت خود را آغاز و از سال 1358 همزمان با گسترش فعاليت های عمران و آبادانی در کشور ، همكاري خود را در رشته های تخصصی مربوطه از جمله مجتمع های بلند مرتبه آغاز نمودند. در سال 1360 شركت مهندسان مشاور بنیان در ارائه خدمات طراحي و مشاوره معماري، سازه و تاسيسات ساختماني فعالیت های خود را گسترش داد.بیشتر بدانید  »

برخی از پروژه ها