محمد حسن رضائیه

مسئول دبیرخانه
m-h,rezaeiyeh

فارغ التحصیل کارشناسی ادبیات فارسی از دانشگاه اصفهان سال 1372

فوق دیپلم حسابداری از مرکز تربیت معلم فنی حرفه ای خدمات تهران سال 61

30 سال سابقه ی کاری در آموزش و پرورش به عنوان معاون برنامه ریزی و اداری

16 سال سابقه ی کار در شرکت مهندسان مشاور بنیان