مهندس نجمه دیده ور

رئیس دفتر مدیرعامل
didehvar

کارشناسی ارشد معماری تهران (1394)

کارشناسی معماری تهران (1390)

عضو نظام مهندسی استان تهران

5 سال سابقه طراحی در آتلیه معماری و شهرداری تهران