مهندس السا قیامی آزاد

مشاور بخش معماری

سوابق تحصیلی:


دانشجوی دکتری معماری دانشگاه پلی تکنیک بارسلون اسپانیا (upc)

کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه پلی تکنیک بارسلون اسپانیا upc) 1395)

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران (1394-1392)

کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران (1392-1388)

 

عضویت در اتحادیه ها و NGO های بین المللی :


عضو انجمن معماران آمریکا SAIA

عضو جامعه معماران اروپا ACE

عضو نظام مهندسی تهران

عضو مرکز تحقیقات شهری اتحادیه اروپا EURA

عضو جامعه بین المللی طراحان شهری و منطقه ای ISO CARP

عضو موسسه معماری پیشرفته کاتالونیا در اسپانیا IAACA

سوابق مدیریتی:


رئیس بخش معماری شرکت بنیان

مرکز معماری ایران

همکاری در پروژه های مختلف شهرسازی و طراحی شهری

 

لیست افتخارات شخصی کسب شده :


عضو بنیاد ملی نخبگان کشور

رتبه 3 کنکور ارشد کشوری

تالیف مقالاتی در IAAC

تالیف مقالاتی در EURA

تالیف مقالاتی در ACE

تالیف مقالاتی در ISOCARP

دریافت گواهینامه European Foundation for Management Development – EFMD

دریافت گواهینامه مدیریت بحران های اقتصادی از مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران