محمدرضا فهیمی

mohammad-reza-fahimi

– فارغ التحصیل کارشناسی رشته عمران دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب سال 1382