علی بابائی

مشاور امور اداری مدیرعامل
ali-babaei

فارغ التحصیل کارشناسی حقوق در سال 1370

فارغ التحصیل کارشناسی زبان انگلیسی سال 1378

27 سال سابقه کاری