مهندس سركيس آسادوريان

آرشيتكت
no-picture2

– کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه تهران 1356
– آرشيتكت مهندسان مشاور بنیان