مهندس علی ذوالفقاری

عضو هيات مديره
zolfegari

– فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته برق دانشگاه علم وصنعت ایران سال 1342
– عضو هيات مديره مهندسان مشاور بنیان