در همایش چهره های ماندگار مدیریت ایران که در تاریخ یازده شهریور 1395 در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد از دکتر یحیی قیامی آزاد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مهندسان مشاور بنیان به عنوان چهره ماندگار مدیریت ایران تجلیل به عمل امد.

به امید افتخار آفرینی بیشتر.