مهندس طاهره عباسی

عضو هيات مديره
abbasi

– فارغ التحصیل کارشناسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی سال 63
– عضو هيات مديره مهندسان مشاور بنیان