مهندس منوچهر جعفری

عضو هيات مديره
jafari

– فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه تهران سال 1351
– از سال 1346 تا 1351 دفتر فنی مهندسی نیروی هوایی (طراحی)
– از سال 1351 تا 1358 سرپرست نظارت و سرپرست پروژه های نیروی هوایی در قصر فیروزه
– از سال 1358 تا 1364 رئیس اداره رسیدگی موقت مهندسی نیروی هوایی
– از سال 1364 تا 1375 مدیرعامل شرکت خانه سازی خلیج فارس و مجری 300 واحد کلکسیونی در بندرعباس
– از سال 1376 تا 1383 اجرای مجتمع قضایی نفت
– از سال 1384 تا 1387 مدیر پروژه های فرهنگستان های پزشکی علوم و هنر
– از سال 1387 تا 1390 مدیریت پروژه های تعاونی ناجا در هشتگرد (3000 واحد)
– از سال 1390 تا 1392 اجرای مجتمع تجاری اداری سپهر آفریقا واقع در بلوار آفریقا
– از سال 1392 تا 1395 اجرای پروژه اداری تجاری یاس واقع در الهیه خیابان آقا بزرگی