شرکت مهندسان مشاور بنیان حامی کنگره تجلیل از یکصد مدیر شایسته می باشد.امید است بتوانیم خدماتی شایسته در جهت ارتقاع سطح مدیریت کشور عزیزمان ایران ارائه دهیم.