با حمد و سپاس پروردگار متعالی و در جهت ارتقاء سطح دانش و کسب و کار متخصصین داخلی ، شرکت مهندسان مشاور بنیان اقدام به طراحی سیستمی برای عضو گیری و امتیاز دهی به متخصصان کرده است و این سیستم به زودی راه اندازی شده و در اختیار کاربران این سایت قرار خواهد گرفت.

امیداست بتوانیم قدم های بلند تری در جهت ارتقا سطح دانش متخصصان این مرز و بوم برداریم.